Starterslening aanvragen

De Starterslening, een steuntje in de rug bij je eerste koopwoning

Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de Starterslening. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden.

De Starterslening bestaat uit 2 delen:

 • een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost;
 • een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor de Starterslening en Combinatielening hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste 3 jaar ‘betaald’ met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar worden (in principe) rente en aflossing betaald. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt wordt, lossen beide leningdelen gelijk af.

Als het inkomen van het huishouden na 3 jaar niet is verbeterd, kan een hertoets aangevraagd worden. Als het inkomen op een hertoets moment inderdaad onvoldoende is, betaalt de starter een maandlast die wel past bij het inkomen van zijn huishouden. Meer informatie over de hertoets mogelijkheden vindt u op www.svn.nl/hertoets

 

 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U koopt een nieuwbouwwoning of een bestaande woning in de gemeente Assen.
 • Het is uw eerste koopwoning.
 • Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen mag de koopsom, desgewenst vermeerderd met meerwerkkosten of verbeterkosten, maximaal € 189.000,- bedragen.
 • De eerste hypotheek moet worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG), heeft een rentevastperiode van tenminste 10 jaar en moet het maximale bedrag zijn dat onder NHG kan worden geleend.
 • De VROM Starterslening mag niet meer zijn dan 20% van de koopsom, inclusief eventuele meerwerk- of verbeterkosten. De starterslening kan dus maximaal € 37.800,- bedragen.

 

De gemeente verstrekt de Starterslening, maar het SVn voert de financiële toetsing uit en verzorgd de verdere afhandeling en financiële administratie in opdracht van de gemeente.

U kunt een starterslening aanvragen zo lang daarvoor budget beschikbaar is. Neem daarom voordat u aanvraagt even contact op met de gemeente om na te gaan of er voldoende budget beschikbaar is.

 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor vragen of bijvoorbeeld de beschikbaarheid van het budget kunt u bellen met 14 0592 of een e-mail sturen naar info@assen.nl.

Op de website van SVn vindt u meer informatie over de starterslening. Hier kunt u ook de status van uw aanvraag bij SVn nagaan

 

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.