Starterslening aanvragen

De Starterslening, een steuntje in de rug bij je eerste koopwoning

Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de Starterslening. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden.

De Starterslening bestaat uit 2 delen:

  • een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost;
  • een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor de Starterslening en Combinatielening hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste 3 jaar ‘betaald’ met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar worden (in principe) rente en aflossing betaald. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt wordt, lossen beide leningdelen gelijk af.

Als het inkomen van het huishouden na 3 jaar niet is verbeterd, kan een hertoets aangevraagd worden. Als het inkomen op een hertoets moment inderdaad onvoldoende is, betaalt de starter een maandlast die wel past bij het inkomen van zijn huishouden. Meer informatie over de hertoets mogelijkheden vindt u op www.svn.nl/hertoets