Stemmen in het buitenland

Als u in het buitenland woont en daar staat ingeschreven, kunt u nog wel stemmen. U mag dan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor het Europees Parlement.

Om te kunnen stemmen meldt u zich eenmalig aan als kiezer buiten Nederland bij de gemeente Den Haag. Hierna ontvangt u voor iedere verkiezing de juiste documenten. U kunt dan op de volgende manieren stemmen:

 • per brief
 • met een schriftelijke volmacht
 • met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent

Woont u in een ander land van de Europese Unie en staat u daar ingeschreven? Dan kunt u ook in dat land stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. U moet zich dan wel registeren in het land waarin u woont.

Staat u nog wel ingeschreven in Nederland, maar bent u tijdens de Europees Parlementsverkiezingen tijdelijk in het buitenland? Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

De voorwaarden voor het registreren als kiezer in het buitenland zijn:

 • u bent Nederlander
 • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht
 • u bent niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente
 • u bent 17 jaar of ouder. U kunt pas stemmen voor de verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent

Zo meldt u zich eenmalig als kiezer buiten Nederland aan:

 • U vult het formulier ‘Registreer u permanent als kiezer buiten Nederland’ in op de website van de gemeente Den Haag.
 • U stuurt een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs mee naar de gemeente Den Haag.
 • De gemeente Den Haag moet uw aanvraag uiterlijk 11 april 2019 ontvangen hebben.

Bent u geregistreerd? Dan ontvangt u voor iedere verkiezing automatisch uw briefstembewijs en het stembiljet.

Zo stemt u per brief:

 • U vult het stembiljet in.
 • U doet het stembiljet in de retourenvelop, samen met:
  • uw briefstembewijs
  • een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart.
 • Frankeer de retourenvelop.
 • Stuur de retourenvelop naar een briefstembureau. Of breng uw brief daar persoonlijk langs.
 • Voor de Europees Parlementsverkiezingen moet de brief uiterlijk op 23 mei 2019 om 15:00 uur zijn ontvangen.

Zo stemt u per schriftelijke volmacht:

 • Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.
 • De gemeente Den Haag moet uw aanvraag uiterlijk 6 weken voor de dag van de stemming hebben ontvangen.

Zo stemt u met een kiezerspas:

 • Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.
 • De gemeente Den Haag moet uw aanvraag uiterlijk 6 weken voor de dag van de stemming hebben ontvangen.
 • U kunt met een kiezerspas in elk stembureau in Nederland stemmen.