Stemmen in het buitenland

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Als u als Nederlander in het buitenland woont, kunt u stemmen. Hiervoor moet u wel geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland.

Dit doet u uiterlijk 3 februari 2021 bij de gemeente Den Haag. Heeft u zich vóór 1 april 2017 voor het laatst geregistreerd als kiezer in het buitenland? Dan moet u zich opnieuw registreren. Hierna ontvangt u voor iedere verkiezing de juiste documenten.

U kunt na registratie op de volgende manieren stemmen:

 • per brief
 • met een schriftelijke volmacht
 • met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent

Staat u nog wel ingeschreven in Nederland, maar bent u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen tijdelijk in het buitenland? Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Dan ontvangt u automatisch uw briefstembewijs en het stembiljet.

Zo stemt u per brief:

 • U vult het stembiljet in.
 • U doet het stembiljet in de envelop, samen met:
  • uw briefstembewijs
  • een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart.
 • Plak genoeg postzegels op de envelop.
 • Stuur de envelop naar het briefstembureau in Den Haag.
 • Uw brief moet uiterlijk op 17 maart 2021 om 15.00 uur zijn ontvangen.

Is de post in uw land langzaam of onbetrouwbaar? Dan is het handig om iemand in Nederland voor u te laten stemmen. Hiervoor vraagt u uiterlijk 3 februari 2021 een volmacht aan bij de gemeente Den Haag.

Of vraag uiterlijk 3 februari 2021 een kiezerspas aan als u op de dag van verkiezingen in een Nederlandse gemeente bent. Met een kiezerspas kunt u in elk stembureau in Nederland stemmen.

De voorwaarden voor het registreren als kiezer in het buitenland zijn:

 • U bent Nederlander.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
 • U staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
 • U bent 18 jaar of ouder.