Stemmen voor verkiezingen

U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven. Houd u bij het stemmen aan de basisregels tegen corona.

U kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. U kunt stemmen tot 21.00 uur. Als u om 21.00 uur in de rij staat, mag u nog stemmen.

Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u. 

Zo stemt u bij een stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen:

  • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
  • Houd u aan de coronamaatregelen in het stembureau.
  • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
  • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje.
  • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar u op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet.
  • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet.
  • Vouw het stembiljet dicht en lever het in.

U mag stemmen bij een stembureau in uw gemeente als u:

  • staat ingeschreven bij uw gemeente
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Kijk op Kiesraad.nl of u mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.