Kapotte straatverlichting melden

U kunt meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Ook kunt u hier klachten melden. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.

Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeer)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

U kunt telefonisch of e-mail een melding doen over een storing aan de straatverlichting bij de gemeente. Telefonisch kunt u contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon: 14 0592 of e-mail: meldpunt@assen.nl. Graag het lichtmastnummer erbij vermelden, elke lichtmast heeft zijn eigen nummer, doormiddel van een sticker hier staan 3 cijfers en een letter op vermeldt.

De melding wordt in behandeling genomen. Een storing wordt binnen twee weken opgelost. Overige meldingen worden binnen enkele dagen tot enkele weken opgelost.

 

U neemt contact op met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van straatverlichting.