Subsidieregeling Frisse start

Vrijwilligersorganisaties zoals buurthuizen, jeugdclubs, sportverenigingen en cultuurorganisaties zijn belangrijk voor de sociale basis in Assen. Covid-19 heeft het afgelopen jaar een grote impact gehad op deze organisaties en hun activiteiten. Het is van belang dat zij – nu en straks na Corona – hun belangrijke bijdrage aan onze samenleving kunnen blijven leveren.

 

Voor de Subsidieregeling ‘Frisse start vrijwilligers’ ten behoeve van activiteiten die de sociale basis in wijken en buurten en daarmee het gewone leven, tijdens en na corona versterken, stellen wij voor het jaar 2021 op jaarbasis een bedrag van maximaal € 97.798 beschikbaar op basis van onderstaande bepalingen.

U vindt alle informatie en het aanvraagformulier op assen.nl/frisse-start