Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Zo vraagt u benoeming tot trouwambtenaar aan:

  • Stuur uw verzoek naar de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren.

U betaalt extra leges voor het benoemen van een ambtenaar voor 1 dag.

€ 251,00 (tarief 2019)

In principe betaalt u bij de gemeente met PIN, mocht u toch contant willen betalen kan dit iedere dinsdagmiddag op afspraak.

U dient een schriftelijk verzoek in bij de burgerlijke stand van de gemeente Assen. Bij dit verzoek dient u een cv te voegen en een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon die u wilt benoemen. Het is een vereiste dat deze persoon enige ervaring heeft met spreken in het openbaar. U dient dit verzoek minimaal 2 maanden voor uw huwelijksdag in te dienen.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.