Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan daarom een 'verklaring van huwelijksbevoegdheid' of een 'ongehuwdverklaring' voor u maken.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. Hoelang een ongehuwdverklaring geldig is, verschilt per land.

Wilt u weten of u zo'n internationaal document nodig heeft? En welke precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats.

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok.

U betaalt de verklaring bij de aanvraag. Verder heeft u nodig van u en uw partner:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • een uittreksel van de basisregistratie personen, met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat
  • als u eerder getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte 

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 22,90 (tarief 2017). U betaalt dit bij uw aanvraag.

U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid altijd persoonlijk aan bij de gemeente.