Trouwen, melding

Digitaal

U kunt uw melding digitaal doorgeven aan de gemeente met uw DigiD.

Voorgenomen huwelijk/GP online melden

Voornemen tot huwelijk aangeven op formulier

U moet uw voornemen om in het huwelijk te treden kenbaar maken op een speciaal formulier dat u kunt downloaden, graag het formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Maakt u hiervoor wel even een afspraak zodat wij in een persoonlijk gesprek met u de formulieren kunnen doorlopen. Eveneens kunt u in dat gesprek uw huwelijksdatum en huwelijkslocatie laten vastleggen en de verdere ceremonie bespreken.

Let op! Bij de afspraak dient uw het formulier melding voorgenomen huwelijk volledig ingevuld mee te nemen

Stuurt u de formulieren per post of per mail, dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen voor het plannen van de afspraak voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tevens hoort u dan van ons of de stukken compleet zijn.

Eveneens kunt u in dat gesprek uw huwelijksdatum en huwelijkslocatie laten vastleggen en de verdere ceremonie bespreken.

Niet-Nederlanders

Bent u en/of uw aanstaande echtgeno(o)te niet van Nederlandse nationaliteit en niet in het bezit van de vreemdelingenstatus regulier onbepaalde tijd of asiel onbepaalde tijd of bent u geen EU onderdaan?

Dan moet u nog een verklaring op grond van artikel 44 BW invullen. Deze verklaring kunt u hier downloaden.

Vervolgens kunt u deze uitprinten, invullen, ondertekenen en het samen met uw formulier tot voornemen van een huwelijk inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Mocht het niet lukken om de genoemde formulieren te downloaden en uit te printen dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke stand. Wij kunnen u dan de formulieren per post toezenden.

Digitale huwelijksaangifte is helaas nog niet mogelijk.

Trouwen buiten Assen

U kunt in elke gemeente in Nederland uw huwelijksaangifte doen.

Wanneer u dus wilt trouwen in een gemeente buiten Assen, dan moet u uw voornemen tot huwelijkssluiting rechtstreeks bij die gemeente in te dienen en met hen verdere afspraken maken over de invulling van uw huwelijksceremonie

Bovenstaande geldt uiteraard ook voor de geregistreerde partnerschappen.

Woont u niet in Nederland? Lees dan ook de informatie op de pagina 'Huwelijksaangifte (ondertrouw), Nederlanders in het buitenland'.

De gemeente kan onder andere vragen om:

  • een geboortebewijs
  • een toestemmingsbewijs, bijvoorbeeld voor minderjarigen en mensen die onder toezicht (curatele) staan
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een afschrift basisregistratie personen (met daarin een verklaring van burgerlijke staat en nationaliteit)
  • de gegevens van de getuigen en een kopie van hun identiteitsbewijzen

Wat u nodig heeft bij huwelijksaangifte, verschilt per stel. Neem daarom altijd eerst contact op met de gemeente. Zij kunnen u precies vertellen wat u mee moet nemen.

De gemeente controleert of u:

  • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar trouwen.
  • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
  • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus).
  • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

U hoeft niet te betalen voor een melding voorgenomen huwelijk.