Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

U kunt een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aanvragen via werk.nl. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Werk.nl

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

U heeft recht op de IOAW als:

  • u voor 1 januari 1965 bent geboren
  • u op of na uw 50e jaar werkloos bent geworden en uw WW-uitkering van langer dan 3 maanden is afgelopen
  • u op of na uw 50e jaar recht heeft gekregen op een WGA-uitkering, maar die uitkering heeft verloren, omdat u bij de herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt was
  • u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering. Maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, want u heeft een partner die na 31 december 1971 is geboren en u heeft géén kind dat jonger is dan 12 jaar
  • u bereid bent een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk. De gemeente kan hier om vragen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tussen de aanvraag en de uitbetaling van de uitkering kan een aantal weken zitten. Als u hierdoor in geldnood komt, kunt u een voorschot vragen.

U vraagt de uitkering aan bij UWV. Bent u getrouwd of woont u samen, dan moet u de uitkering samen met uw partner aanvragen. UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente. De gemeente neemt een beslissing over de aanvraag en laat u die schriftelijk weten. De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald.