Uitlenen materiaal van de gemeente

U kunt, als burger, bedrijf of instelling, gemeentelijke materialen lenen. Deze materialen worden uitgeleend als dit past binnen de gemeentelijke beleidskaders. U kunt hierbij denken aan het gebruik van containers voor de inzameling van oud papier voor een goed doel of het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen tijdens een evenement.

Locatie 

Meldpunt Openbare Ruimte
 

U kunt u een verzoek indienen bij het Meldpunt Openbare Ruimte