Uitlenen materiaal van de gemeente

Locatie 

Meldpunt Openbare Ruimte
 

U kunt u een verzoek indienen bij het Meldpunt Openbare Ruimte

U kunt, als burger, bedrijf of instelling, gemeentelijke materialen lenen. Deze materialen worden uitgeleend als dit past binnen de gemeentelijke beleidskaders. U kunt hierbij denken aan het gebruik van containers voor de inzameling van oud papier voor een goed doel of het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen tijdens een evenement.