Uitstalling plaatsen bij een bedrijf

Ondernemers mogen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer. 
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan. 
  • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen.