Uitstalling plaatsen bij een winkel

U kunt een uitstalling plaatsen bij uw winkel. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

De voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

 • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
 • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan.
 • De uitstalling is niet groter dan de afmetingen waarvoor u toestemming heeft gekregen.

Zo vraagt u toestemming aan voor het plaatsen van een uitstalling:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waarom u de uitstalling wilt plaatsen
  • welk soort uitstalling het is
  • hoe groot de uitstalling is
  • waar en wanneer u de uitstalling wilt plaatsen
  • hoelang de uitstalling blijft staan

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.