Schip afmeren

U mag niet zonder toestemming een schip afmeren. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. 

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Er is geen overlast voor omwonenden.
  • Er is geen gevaar voor het milieu.
  • De plek is geschikt om uw boot aan te leggen.

Om een ontheffing voor het afmeren van een schip aan te vragen, geeft u door:

  • welk soort schip het is
  • hoe groot het schip is
  • waar u het schip precies wilt afmeren
  • waarom u dat wilt doen
  • wanneer en hoe laat u wilt afmeren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.