Venten

Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis of op straat, zonder vaste plaats. U heeft een ventvergunning nodig om dit te kunnen doen. Voor het houden van huis-aan-huis acties waarvan de opbrengst ten goede komt aan een vereniging, school o.i.d. (denk aan verkoopacties van paaseitjes, potgrond etc.), heeft u geen vergunning nodig. Wel dient dit gemeld te worden bij de gemeente.

Er zijn een paar regels ten aanzien van venten:

 • Het is niet toegestaan om te venten op zondagen, of op maandag t/m zaterdag tussen 22.00 uur en 07.00 uur;
 • Het is niet toegestaan om te venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.
 • U verkoopt goederen en/of diensten op straat en gebruikt daarvoor geen standplaats.
 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • U mag met de verkoopwagen alleen stilstaan als u klanten hebt, anders moet u doorrijden.
 • U mag alleen artikelen venten die geschikt zijn om mee te venten.
 • Als u etenswaren of drinken verkoopt, moet u voldoen aan de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit.
 • U mag geen alcohol verkopen.

Als u toestemming wilt om te venten, dient u contact op te nemen met de gemeente. U geeft dan door:

 • Welke handel u wilt verkopen
 • Waar u de handel wilt verkopen
 • Wanneer en hoe laat u de handel wilt verkopen
 • Een recent bewijs van de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
 • Een geldig identiteitsbewijs

De voorwaarden voor het verkopen op straat of aan de deur zijn onder andere:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee als u artikelen op straat of aan de deur verkoopt.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.