Ventvergunning

Het is niet toegestaan te venten op:

  • zondagen
  • maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 07.00 uur.

Venten is ook verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

Voor het houden van huis-aan huis acties waarvan de opbrengst ten goede komt aan een vereniging/school o.i.d. (bijvoorbeeld verkoopacties van paaseitjes, potgrond etc.) heeft u geen vergunning nodig wel moet men dit melden.