Onderhoudsplan Vereniging van Eigenaren opstellen

Als u een woning in een flatgebouw koopt, bent u eigenaar van uw eigen woning. Samen met alle andere woningeigenaren bent u eigenaar van het hele gebouw. U wordt dan automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging zorgt ervoor dat het gebouw goed wordt onderhouden. Bijvoorbeeld door het bijhouden van het schilderwerk, onderhoud van de lift of de gezamenlijke tuin. Deze afspraken staan in het onderhoudsplan.

Heeft een VvE geen onderhoudsplan en wordt het gebouw niet goed onderhouden? Dan mag de gemeente ingrijpen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een onderhoudsplan laten opstellen door een deskundige.

Zo wordt het onderhoudsplan gemaakt:

  • De Vereniging van Eigenaren (VvE) maakt een onderhoudsplan.
  • In het plan staat onder andere:
    • de onderhouds- en herstelwerkzaamheden die de VvE de komende 5 jaar wil uitvoeren
    • schatting van de kosten voor werkzaamheden en vernieuwingen
    • schatting van de geldreserve die nodig is voor groot onderhoud na de komende 5 jaar
  • Stuur het plan op naar de gemeente. 

Stuur het onderhoudsplan binnen 4 weken naar de gemeente.