Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Iedereen kan vergaderstukken van de gemeenteraad inzien. Dit zijn bijvoorbeeld de agenda’s en de verslagen van de vergaderingen.

U kunt ook een abonnement nemen op de stukken. U krijgt dan de agenda voor de komende vergadering en de notulen en besluitenlijsten van de vorige vergadering. Deze ontvangt u voor elke vergadering van de gemeenteraad.

U kunt de stukken niet inzien als duidelijk vermeld is dat het onderwerp in een besloten vergadering is behandeld.

Alle informatie over raadsvergaderingen, schriftelijke vragen of raadgerelateerde informatie, kunt u vinden op gemeenteraad.assen.nl