Verhuizen

U kunt uw verhuizing direct online doorgeven. U heeft daarbij uw DigiD nodig.

Verhuizing doorgeven

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Wanneer u zich bij de gemeente Assen inschrijft vanuit een andere gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente.

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Wat moet u meenemen als u een adreswijziging wilt doorgeven:

  • geldig legitimatiebewijs

Wanneer u een briefadres wenst aan te vragen, dan dient dit in persoon te gebeuren bij de afdeling burgerzaken.

Bij een briefadres moet u meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • zelf opgestelde toestemming voor briefadres, met een kopie van een legitimatiebewijs van de ondertekenaar/toestemminggever.
  • Een vragenlijst om in aanmerking te komen voor het briefadres zal ingevuld worden aan de balie.

 

 

 

De adreswijziging moet binnen vijf dagen na de verhuizing binnen zijn. Gaat u emigreren, dan moet de adreswijziging vijf dagen voor uw vertrek bij de gemeente binnen zijn. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente.

Wij streven ernaar de verhuizing binnen vijf werkdagen na de door u opgegeven verhuisdatum verwerkt te hebben in de Basisregistratie personen (BRP). Na verwerking van uw verhuizing ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Heeft u tijdelijk geen vaste woon - of verblijfplaats? Dan kunt u in bepaalde gevallen een briefadres aanvragen. Ook dan heeft u schriftelijk toestemming nodig met een handtekening en een kopie van een legitimatiebewijs.