Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is.

VOG aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

  • een visum of werkvergunning aanvraagt
  • tijdelijk werkt
  • als vrijwilliger gaat werken

De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

U kunt de VOG digitaal aanvragen (met DigID). Komt u liever langs? Maak dan een afspraak

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een ingevuld aanvraagformulier
  • voldoende geld. U moet de Verklaring omtrent het gedrag betalen bij de aanvraag. Zie ook het tabblad Kosten.

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35 (tarief 2022). De elektronische Verklaring omtrent het gedrag kost € 33,85.

In principe betaalt u bij de gemeente met PIN, mocht u toch contant willen betalen kan dit iedere dinsdagmiddag op afspraak.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justis. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Binnen 2 tot 4 weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.