Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is.

VOG aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Ook bedrijven kunnen een VOG aanvragen.

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de verklaring omtrent het gedrag zou krijgen. Meer informatie hierover leest u op de website van Justis.

Gelijk een afspraak maken

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een ingevuld aanvraagformulier
  • voldoende geld. U moet de Verklaring omtrent het gedrag betalen bij de aanvraag. Aan de balie kunt u contant of met uw pinpas betalen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Binnen 2 tot 4 weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35 (tarief 2017). De elektronische Verklaring omtrent het gedrag kost € 33,85 (tarief 2017).


Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justis. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

U vraagt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente. Justis beslist of u de VOG krijgt. 

Wilt u uw aanvraag online indienen via Justis? Dat kan niet altijd. Het kan alleen als de organisatie die de VOG van u vraagt, de aanvraag online voor u heeft klaargezet. Houd uw burgerservicenummer, DigiD en iDeal-gegevens bij de hand.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij Justis.

Locatie 

Justis, afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag