Verklaring omtrent inkomen en vermogen

Wanneer u rechtsbijstand nodig heeft in geval van bijvoorbeeld echtscheiding of ontslag, bepaalt de Raad van Rechtsbijstand hoeveel u daarvoor moet betalen. De hoogte van die eigen bijdrage wordt bepaald door uw inkomen en vermogen. Tot en met 31 maart 2006 kon u gebruik maken van een Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen, afgegeven door het Inkomensondersteuningsloket.

Vanaf 1 april 2006 is er sprake van gewijzigde wetgeving en worden er door het Inkomensondersteuningsloket geen Verklaringen omtrent Inkomen en Vermogen meer afgegeven. De hoogte van de eigen bijdrage wordt rechtstreeks bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Bij uw advocaat of rechtshulpverlener kunt u een aanvraagformulier verkrijgen. De aanvraagformulieren zijn tevens te downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.