Stoffelijk overschot naar Nederland vervoeren

Bij het vervoer van een stoffelijk overschot gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • U moet een overlijdensakte tonen.
  • U heeft een laissez-passer nodig. Voor vervoer binnen de Benelux heeft u alleen een verlof tot begraving of verbranding nodig. 
  • In alle andere gevallen waarbij een lichaam van Nederland naar het buitenland wordt vervoerd of omgekeerd, moet bij het lichaam een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring aanwezig zijn. 
  • U vervoert het lichaam in een waterdichte kist.

Om vervoer van een stoffelijk overschot aan te vragen, heeft u nodig:

  • een medische verklaring van een dokter of lijkschouwer
  • een bewijs van natuurlijke dood of een verklaring van de officier van justitie

U vraagt de overlijdensakte en de laissez-passer aan bij de gemeente waarin de persoon overleden is. Dit is de gemeente waar de melding van overlijden is gedaan.

Voor vervoer binnen de Benelux vraagt u een verlof tot begraving of verbranding aan bij de gemeente waar de persoon overleden is.

U mag een overledene vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren of vanuit Nederland naar het buitenland. U heeft daarvoor een overlijdensakte nodig. Daarnaast heeft u ook een laissez-passer of een verlof tot begraving of verbranding nodig. Een laissez-passer is een vervoersbewijs voor een overledene naar een ander land.

Bij binnenkomst in Nederland moet u deze documenten aan de douane tonen.