Vervoersvoorziening

De gemeente kan u vragen mee te werken aan een (medisch) onderzoek verricht door een eigen deskundige of door de Argonaut. Dit onderzoek kan nodig zijn om te beoordelen welke vervoersvoorziening in uw situatie noodzakelijk is.

Als uit (medisch) onderzoek blijkt dat een vervoersvoorziening noodzakelijk is, dan bepaalt de consulent van de gemeente of van Argonaut welke vervoersvoorziening het meest geschikt is voor u.

De volgende vormen zijn onder andere mogelijk:

Automaatje

Heeft u af en toe een autorit nodig om op bezoek bij familie of naar de dokter te kunnen gaan, dan kunt u ook denken aan het ANWB AutoMaatje. In de volgende link vindt u meer informatie over de aanmelding en kosten https://www.vaartwelzijn.nl/hulp-op-maat/anwb-automaatje/.

Hubtaxi

Kunt u niet met de auto, fiets, te voet of een andere manier bij een hub, zoals het station in Assen of busstation Marsdijk, komen? Dan kunt u gebruik maken van de hubtaxi.

Hoe kun je een hubtaxi reserveren?
Door minimaal één uur van te voren aan te vragen bij de vervoerder van de gemeente waar u vertrekt. Telefoonnummer van de vervoerder vindt u achterin deze folder en op de website hubtaxi.nl

Collectief taxivervoer

U krijgt een vervoerspas voor een taxibedrijf waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Om voor collectief taxivervoer in aanmerking te komen heeft u een medische indicatie nodig. Het collectief vervoer is inkomens onafhankelijk. U kunt maximaal 25 kilometer vanaf uw woonadres tegen het goedkope tarief reizen.

Voorzieningen voor de kortere afstand

Ook voor het verplaatsen in de directe woonomgeving kunnen voorzieningen worden verstrekt. Hierbij kunt u denken aan een scootmobiel of een driewielfiets.

Staat vast welke voorziening u nodig heeft, dan kunt u kiezen tussen:

  • Een voorziening in natura. Bij een voorziening in natura krijgt u via de gemeente een voorziening bruikleen. Meestal bent u een eigen bijdrage verschuldigd.
  • Een persoonsgebonden budget. U krijgt een geldbedrag en besteedt dat aan een voorziening. U kunt deze dan kopen waar u wilt. In het persoonsgebonden budget zijn de kosten van onderhoud, service, reparatie en verzekering meegenomen. Het bedrag dat u krijgt, is gelijk aan de kosten van de goedkoopste adequate voorziening via onze leverancier. Meestal bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Landelijke reisservice Valys

Voor het reizen buiten de regio (meer dan ongeveer 25 kilometer vanaf uw woonadres), wijzen wij u op de mogelijkheden van Valys. Met Valys kunt u alle bestemmingen in Nederland bereiken buiten de regio.

U heeft een speciale pas nodig. Die kunt u bij Valys aanvragen. Daarbij moet u een kopie van de beschikking voor uw vervoersvoorziening van de gemeente of van uw gehandicaptenparkeerkaart kunnen overleggen.