Vervoersvoorziening

De gemeente kan u vragen mee te werken aan een (medisch) onderzoek verricht door een eigen deskundige of door de MO-zaak. Dit onderzoek kan nodig zijn om te beoordelen welke vervoersvoorziening in uw situatie noodzakelijk is.

Als uit (medisch) onderzoek blijkt dat een vervoersvoorziening noodzakelijk is, dan bepaalt de ergotherapeut van de gemeente of van de MO-zaak welke vervoersvoorziening het meest geschikt is voor u.

De volgende vormen zijn onder andere mogelijk:

Collectief taxivervoer

U krijgt een vervoerspas voor een taxibedrijf waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Om voor collectief taxivervoer in aanmerking te komen heeft u een medische indicatie nodig. Het collectief vervoer is inkomens onafhankelijk. U kunt maximaal 25 kilometer vanaf uw woonadres tegen het goedkope tarief reizen.

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van het collectief vervoer, kunt u kiezen voor een periodiek geldbedrag voor het gebruik van uw eigen auto/vervoer door derden in plaats van een vervoerspas. Dit bedrag dekt een deel van de kosten.

Voorzieningen voor de kortere afstand

Ook voor het verplaatsen in de directe woonomgeving kunnen voorzieningen worden verstrekt. Hierbij kunt u denken aan een scootmobiel of een driewielfiets.

Staat vast welke voorziening u nodig heeft, dan kunt u kiezen tussen:

  • Een voorziening in natura. Bij een voorziening in natura krijgt u via de gemeente een voorziening bruikleen. Meestal bent u een eigen bijdrage verschuldigd.
  • Een persoonsgebonden budget. U krijgt een geldbedrag en besteedt dat aan een voorziening. U kunt deze dan kopen waar u wilt. In het persoonsgebonden budget zijn de kosten van onderhoud, reparatie en verzekering meegenomen. Het bedrag dat u krijgt, is gelijk aan de kosten van de goedkoopste adequate voorziening via onze leverancier. Meestal bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Landelijke reisservice Valys

Voor het reizen buiten de regio (meer dan ongeveer 25 kilometer vanaf uw woonadres), wijzen wij u op de mogelijkheden van Valys, de reisservice van Connexxion Taxi Services. Met Valys kunt u alle bestemmingen in Nederland bereiken buiten de regio.

Uitgangspunt van deze reisservice is, dat de kosten vergelijkbaar zijn met de kosten van het openbaar vervoer tegen het tarief van de NS. U heeft een speciale pas nodig. Die kunt u bij Valys aanvragen. Daarbij moet u een kopie van de beschikking voor uw vervoersvoorziening van de gemeente of van uw gehandicaptenparkeerkaart kunnen overleggen.

Automaatje

Heeft u af en toe een autorit nodig om op bezoek bij familie of naar de dokter te kunnen gaan, dan kunt u ook denken aan het ANWB AutoMaatje. In de volgende link vindt u meer informatie over de aanmelding en kosten https://www.vaartwelzijn.nl/hulp-op-maat/anwb-automaatje/.