Verzilverlening aanvragen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Toch ervaren senioren problemen bij het verwezenlijken van hun plannen om het aanpassen van de eigen woning te financieren. Voor deze groep Assenaren stelt de gemeente Assen Verzilverleningen beschikbaar.

De Verzilverlening is een hypothecaire lening die het senioren mogelijk maakt om aanpassingen en verbeteringen aan de eigen woning te financieren met de overwaarde op de woning. De Verzilverlening is eigenlijk een soort van omgekeerde hypotheek. De Verzilverlening gemeente Assen kan alleen worden gebruikt om de woning levensloopbestendig te maken. Welke aanpassingen dat mogen zijn is vastgelegd in een de lijst met bouwkundige en technologische aanpassingen.

De Verzilverlening heeft in tegenstelling tot andere leningen geen invloed op het besteedbare inkomen. Dit komt omdat de rentekosten jaarlijks bij de restschuld worden opgeteld. Ook wordt tussentijds geen aflossing betaald. De Verzilverlening wordt bij overlijden of verkoop van de woning in één keer afgelost.

De regeling wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).