Vluchtelingenpaspoort aanvragen

Vluchtelingen die in Nederland wonen en verblijven, kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Hiermee kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Vaak heeft u ook een visum nodig.U heeft een vluchtelingenstatus als u een verblijfsvergunning asiel heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit is document type III of IV. U krijgt de vluchtelingenstatus wanneer de Verenigde Naties u als vluchteling erkennen.De geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. De maximale geldigheid is 5 jaar.In het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.Heeft u niet de vluchtelingenstatus? Vraag dan een vreemdelingenpaspoort aan.

Voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft de vluchtelingenstatus.
  • U heeft een andere nationaliteit dan de Nederlandse. 

Voor kinderen gelden dezelfde voorwaarden. U kunt kinderen niet meer laten bijschrijven. Staan ze al bijgeschreven? Dan is dat niet meer geldig. 

U dient in persoon het document aan te vragen / op te halen.

U neemt mee bij de aanvraag:

  • Een geldige verblijfsvergunning type III of IV.
  • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (zowel paspoorten als identiteitskaarten). Ook verlopen reisdocumenten moet u meenemen.
  • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook Pasfoto, richtlijnen).
  • Schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat.
  • Voldoende geld. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U moet met uw pinpas betalen.

Voor kinderen onder de 18 jaar:

  • moet een ouder of voogd mee naar de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren.
  • moeten de ouders of de voogd schriftelijke toestemming geven. Het formulier moet door beide ouders of door de voogd ondertekend worden. Weigert een van de ouders toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank.

Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen. Heeft u het paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort op te halen.

Een vluchtelingenpaspoort kost: € 51,46.

(tarieven 2017)

U vraagt het document persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.