Voertuig op straat verkopen

U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Wilt u dit toch? U kunt een ontheffing aanvragen.

De belangrijkste voorwaarde is de veiligheid op de weg. Door de verkoop van het voertuig, of het te koop aanbieden, mag de weg niet onveilig worden.

Om een ontheffing aan te vragen, heeft u van elk voertuig het geldige kentekenbewijs nodig. Verder geeft u door:

  • waar u deze voertuigen wilt parkeren
  • wanneer en hoe laat u deze voertuigen daar wilt verkopen
  • wat u precies gaat doen (soort activiteiten)
  • hoe veel ruimte u daarvoor nodig heeft

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.