Voertuig op straat verkopen

U mag niet zomaar een voertuig op de openbare weg parkeren om het te verkopen. Daar heeft u een ontheffing voor nodig. Het is belangrijk dat de weg veilig blijft.

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer u het voertuig daar wilt verkopen
  • hoe laat u het voertuig daar wilt verkopen
  • wat u precies gaat doen (soort activiteiten)
  • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft

De voorwaarden om een voertuig op straat te verkopen, zijn:

 • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.
 • U heeft een ontheffing aangevraagd bij de gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.