Voorlopige voorziening

Als u bezwaar hebt gemaakt of in beroep bent gegaan tegen een besluit van de gemeente, betekent dat niet dat de uitvoering van dit besluit wordt stopgezet. Is dit voor u erg ongunstig, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Dit is een speciale regeling voor de periode dat er nog geen uitspraak is over uw bezwaar of beroep.

De voorzieningenrechter doet zo snel mogelijk uitspraak over de voorlopige voorziening. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Tot er een beslissing is genomen op het bezwaarschrift geldt de voorlopige voorziening.

 

Locatie 

Rechtbank Assen
Postbus 30009
9400 RA Assen