Voorlopige voorziening

Als u bezwaar hebt gemaakt of in beroep bent gegaan tegen een besluit van de gemeente, betekent dat niet dat de uitvoering van dit besluit wordt stopgezet. Is dit voor u erg ongunstig, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Dit is een speciale regeling voor de periode dat er nog geen uitspraak is over uw bezwaar of beroep.

De voorzieningenrechter doet zo snel mogelijk uitspraak over de voorlopige voorziening. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Tot er een beslissing is genomen op het bezwaarschrift geldt de voorlopige voorziening.

 

U vraagt een voorlopige voorziening aan door tegelijk met uw bezwaarschrift of kort erna een verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen.

 

U kunt een verzoek voor een voorlopige voorzieningen indienen als:

u al een bezwaar - of beroepschrift heeft ingediend

u kunt aantonen dat er spoed bij is en dat de regeling nodig is om een onomkeerbare situatie te voorkomen, bijvoorbeeld het slopen van een woning.

 

Voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierechten. Deze bedragen:

  • 152 euro voor personen;
  • 302 euro voor rechtspersonen (vereniging, stichting, bedrijf);
  • 41 euro voor personen bij bepaalde besluiten over uitkeringen, huursubsidie en dergelijke

Als u tegelijk met het beroep ook een voorlopige voorziening aanvraagt, geldt in beroep hetzelfde bedrag als hiervoor is vermeld.

 

Locatie 

Rechtbank Assen
Postbus 30009
9400 RA Assen