Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding

Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Woningen en andere bouwwerken zijn hierop een uitzondering. Wilt u toch een hoog object plaatsen, dan heeft u een ontheffing nodig. De afstand tot de hoogspanningslijnen is minimaal 6 meter.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De elektrische spanning laat de werkzaamheden toe.
  • U geeft een onderbouwde reden.

Om een ontheffing voor een hoog object onder een hoogspanningsleiding aan te vragen, geeft u door:

  • waar u het object wilt plaatsen
  • welk soort object het is
  • hoe groot het is
  • waarom u het wilt plaatsen
  • eventueel de datum en het tijdstip

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.