Vuurwerk afsteken

U mag vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Denk aan de veiligheid. Als u zich niet aan de regels houdt, bent u strafbaar.

Als u buiten de jaarwisseling vuurwerk wilt afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Deze is bedoeld voor professioneel vuurwerk. Ook geeft u het door aan de provincie als u vuurwerk wilt afsteken:

 • Bij minder dan 200 kilo vuurwerk doet u een melding.
 • Bij meer dan 200 kilo vuurwerk vraagt u een ontbrandingstoestemming aan.

Zo vraagt u een toepassingsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 • U geeft door:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel gegevens van uw onderneming
  • gegevens waaruit blijkt dat u de aanvraag voor die onderneming doet
  • een geldig certificaat van vakbekwaamheid
  • informatie over het soort vuurwerk dat u wilt afsteken
  • een verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 6 maanden)

Heeft u een toepassingsvergunning? Elke keer dat u minder dan 200 kilo vuurwerk wilt afsteken, meldt u dit bij de provincie.

De voorwaarden om een toepassingsvergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
 • Uw bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
 • Uw bedrijf heeft een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een toepassingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.