Wegsleepregeling

De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als uw voertuig overlast veroorzaakt, voor een gevaarlijke situatie zorgt of als u fout geparkeerd staat. Als uw auto is weggesleept, kunt u deze ophalen.

Locatie 

I.v.m. wegslepen (24 uur per dag bereikbaar)

De gemeente mag uw auto wegslepen onder deze voorwaarden:

  • Uw auto staat geparkeerd op een plek waar werkzaamheden zijn. Werkzaamheden staan altijd op een bord aangegeven.
  • Uw auto staat zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd op een gehandicaptenparkeerplaats.
  • Uw auto staat geparkeerd voor een in- of uitrit.
  • Uw auto staat zo geparkeerd dat er overlast of gevaar is voor de omgeving.

Zo kunt u uw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

  • Neem contact op met de gemeente. Zij laten u weten waar uw auto is.
  • Neem bij het ophalen uw geldige identiteitsbewijs mee.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken.

Het wegslepen van een auto gebeurt in opdracht van Stadstoezicht. De kosten hiervoor zijn voor de eigenaar/gebruiker van de auto:

€ 223,- euro excl stallingskosten á € 12,20 per dag

Voorrijkosten zijn € 76,50

Adresgegevens Logicx:

Garage Logicx

W.A.Scholtenstraat 25a

tel 0592 - 347775 (24 uur per dag bereikbaar)

Address 

Garage Logicx

Bezoekadres:
W.A.Scholtenstraat 25a
Assen

Tel: 0592 347775