Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:

  • U krijgt een kopie.
  • U mag het document bekijken.

Let op: u kunt een verzoek om bestuurlijke informatie alleen schriftelijk indienen, dus niet per e-mail of fax.

Dit komt voort uit de volgende besluiten:

  • Collegebesluit WOB 2013
  • Collegebesluit WOB 2015