Woning kopen of huren in een andere gemeente

Gemeenten willen graag een deel van de woningen behouden voor de eigen inwoners. Wilt u een woning kopen of huren in een andere gemeente? Hou er dan rekening mee dat u misschien een huisvestingsvergunning nodig heeft. De gemeente wil met deze regeling zorgen dat de goedkopere woningen beschikbaar blijven voor de lokale bevolking. Ook speelt uw werk- en gezinssituatie een rol.

De huisvestingsvergunning heeft u nodig voor huur- of koopwoningen onder een bepaalde grens.

Als woningzoekende kunt u een huisvestingsvergunning aanvragen als u:

  • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning heeft
  • uw woning vanwege geweld of relatieproblemen heeft moeten verlaten en nu gebruik maakt van tijdelijke opvang
  • mantelzorger bent of mantelzorg krijgt
  • vergunninghouder in de gemeente bent

Om een huisvestingsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een loonstrookje
  • een bewijs van uw werk- en gezinssituatie (bijvoorbeeld arbeidscontract) 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de huisvestingsvergunning aan bij de gemeente.