Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

U kunt een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De splitsing moet dan volgens de kadastrale gegevens verwerkt worden. 

Als u uw woning wilt splitsen moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen. U moet wel eigenaar zijn van het pand.

In de eventuele vergunning worden de voorwaarden opgenomen voor de bouw en sloopwerkzaamheden.

 

Zo vraagt u een splitsingsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw naam en adresgegevens
  • een specificatie van de werkzaamheden
  • de gegevens van de locatie 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 

U vraag de splitsingsvergunning aan bij de gemeente. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.