Samenvoegen of onttrekken van een woning

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning voor iets anders wilt gebruiken dan voor wonen.

Bijvoorbeeld:

 • de woonruimte omvormen tot bedrijfsruimte of winkel
 • meerdere woonruimten samenvoegen
 • een woning splitsen in meerdere woonruimtes
 • een woning slopen

Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. Is dit niet zo? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. 

Zo vraagt u een onttrekkingsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • naam en adres van de eigenaar.
  • gegevens over de huidige situatie (bijvoorbeeld: aantal kamers, woonoppervlak, de staat van de woning).
  • gegevens over de door u gewenste situatie.
  • huidige en verwachte huur- of koopprijs.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.