Inschrijven als woningzoekende

Als u op zoek bent naar een huurwoning, kunt u zich inschrijven als woningzoekende. U maakt dan kans op een sociale huurwoning. Deze woonruimte is vooral bedoeld voor mensen tot een bepaald inkomen. Als u meer verdient, komt u niet in aanmerking.

Bent u met spoed op zoek naar een huis? Misschien kunt u een urgentieverklaring aanvragen.

U komt alleen in aanmerking als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Nederlander bent of een geldige verblijfstatus heeft
  • economisch of maatschappelijk gebonden bent aan de regio
  • niet te veel inkomen heeft (tot € 36.798 in 2018)
  • ingeschreven staat bij een organisatie die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt

Er is meestal een wachttijd. Deze verschilt vaak per wijk.

U schrijft zich in bij de organisatie die zorgt voor de verdeling van sociale huurwoningen.