Urgentieverklaring huurwoning aanvragen

U kunt als woningzoekende een urgentieverklaring aanvragen als er lichamelijke beperkingen zijn in het gebruik van de huidige woning.

Zo vraagt u een urgentieverklaring aan:

 • U neemt contact op met de woningcorporatie.
 • U heeft nodig:
  • Een inschrijvingsbewijs dat aantoont dat u op zoek bent naar een woning.
  • Een schriftelijke verklaring waarin staat waarom u de aanvraag doet (bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog).

De voorwaarden om een urgentieverklaring aan te vragen zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • U bent Nederlander.
 • U heeft geen gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, tbs of schulden.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende.
 • U woont niet in een tijdelijke huurwoning.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.