Urgentieverklaring huurwoning aanvragen

U kunt alleen een urgentiebewijs aanvragen als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)  
  • Nederlander bent 
  • geen gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, TBS of schulden heeft
  • ingeschreven staat als woningzoekende 
  • niet in een woning zit voor tijdelijke huur

Om een urgentieverklaring aan te vragen, heeft u nodig:

  • een inschrijvingsbewijs dat aantoont dat u op zoek bent naar een woning
  • een schriftelijke verklaring waarom u de aanvraag doet (bijvoorbeeld een verklaring van arts of psycholoog)

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt een urgentiebewijs aan bij uw woningbouwvereniging.

U kunt als woningzoekende een urgentieverklaring aanvragen als er lichamelijke beperkingen zijn in het gebruik van de huidige woning.