Woonkostentoeslag aanvragen

Als uw inkomen plotseling daalt, kan het zijn dat uw woonkosten in verhouding te hoog worden. Ook kan uw huur dan te hoog worden om nog huurtoeslag te krijgen. In zo'n geval kunt u woonkostentoeslag krijgen.

Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de berekening van uw woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee:

 • hypotheekrente
 • opstalverzekering
 • lokale belastingen
 • erfpachtcanon
 • onderhoudskosten

Als u te hoge woonkosten heeft, moet u binnen 1 jaar een goedkopere woning zoeken. Deze termijn kan maximaal met 1 jaar worden verlengd. Krijgt u AOW? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Om woonkostentoeslag te ontvangen zijn de voorwaarden onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen.
 • U bent Nederlander. 
 • Er is geen sprake van gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, TBS en schulden.

Om een woonkostentoeslag aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van uw partner en andere medebewoners
 • eventueel uw echtscheidingsgegevens
 • gegevens over uw woonlasten
 • gegevens over uw inkomen, vermogen en schulden
 • uw bankafschriften
 • uw verzekeringspolissen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt woonkostentoeslag aan bij de gemeente.