Woonkostentoeslag aanvragen

Wie hoge huurkosten heeft, kan in beginsel een beroep doen op de huurtoeslag. Deze wordt verstrekt via de  belastingdienst. Er zijn echter situaties waarin u geen beroep kunt doen op de huurtoeslag. In dat geval kunt u wellicht in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag. Ook voor een koopwoning bestaat de mogelijkheid voor een woonkostentoeslag. De woonkostentoeslag vraagt u aan via bijzondere bijstand.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.