WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

De WOZ waarde van woningen zijn openbaar, u kunt deze online opvragen.

WOZ waarde opvragen

Eigenaren van een woning, bedrijfspand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd.

In deze beschikking wordt de waarde bekend gemaakt. WOZ staat voor waardering onroerende zaken.

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerende zaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Huurders van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van de onroerende zaakbelasting.

Huurders van woningen krijgen ook een WOZ-beschikking, maar worden niet aangeslagen voor onroerende zaakbelasting.

Voor hen geldt dat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

Als u wilt weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld, kijk dan in het taxatieverslag.

 

 

 

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

  • De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.
  • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
  • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw huis of bedrijfspand (WOZ-waarde), kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de gemeente.

 

 

U kunt de WOZ waarde opvragen via het www.wozwaardeloket.nl