Structuurplan Stadsrandzone

Assen groeit en blijft de komende jaren groeien. De gemeente moet voor 2020 zorgen voor 6.800 woningen en 60 hectare netto aan bedrijventerrein. Daarnaast wil de gemeente 200 hectare nieuw groen aanleggen en 800 hectare natuur herontwikkelen. Met deskundigen en de inwoners van Assen is uitgebreid overlegd wat de beste locaties zijn voor wonen, werken en natuur. De ideeën die hieruit naar voren zijn gekomen waren het uitgangspunt voor het structuurplan stadsrandzone Assen.

Voor het zoeken naar ruimte voor wonen, werken en natuur is gekeken naar de westkant van de stad. Door de aanwezigheid van het stroomdal van de Drentse Aa zijn er aan de oostkant in feite geen mogelijkheden voor uitbreiding van de stad. Ontzie de stadsrand en bouw zo veel mogelijk in de bestaande stad en in de nabijheid van openbaar vervoer. Dat was de belangrijkste aanbeveling van deskundigen en bewoners aan de gemeente.

Door het bouwen van een kleine 2000 woningen in de stad en het verder ontwikkelen van Kloosterveen komt de gemeente hier aan tegemoet. Ook voor bedrijventerreinen kijkt de gemeente eerst naar de bestaande terreinen. Deze kunnen voor een belangrijk deel in de behoefte voorzien. Toch moet de stadsrandzone 60 hectare netto aan nieuw bedrijventerrein opleveren. Hiervoor is met name Assen Zuid in beeld. Het bedrijventerrein hier komt in de directe nabijheid van het nieuwe NS station te liggen. Het is de bedoeling om dit terrein zo goed mogelijk in het bestaande landschap aan te leggen. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de wens van u als bewoner om het landschap rond de stad zo veel mogelijk te behouden.

Daarnaast is minimaal 200 hectare in de stadsrand gereserveerd voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. We willen daarbij een verbinding te leggen met het groen in de stad zoals het Asserbos en de Brink. Van het bestaande groen wil de gemeente 800 hectare herontwikkelen om de natuurwaarde hiervan te versterken. De Groenvisie brengt 14 locaties in kaart waar de gemeente aan de slag gaat met nieuw en bestaand groen.De bestaande stad biedt, ondanks de inbreidingsplannen, onvoldoende mogelijkheden om de groei op te vangen. Daarom heeft

de gemeente in het structuurplan vier uitbreidingslocaties in  kaart gebracht voor woningbouw en bedrijventerreinen. Bij de keus voor deze locaties is meteen gekeken naar de periode tussen 2020 en 2030. De vier locaties moeten ook de groei in deze tien jaar kunnen opvangen. We gaan voor woningbouw eerst de ruimte in Kloosterveen volledig benutten, in de vorm van Kloosterveen III Zuid en West. Deze ruimte zal echter onvoldoende zijn om in de woningbouwbehoefte tot 2030 te voorzien. Daarom wil het college ook Messchenveld II in de toekomst als locatie voor woningbouw benutten.

Meer informatie?

De gemeente heeft in het structuurplan vier uitbreidingslocaties in  kaart gebracht voor woningbouw en bedrijventerreinen. Bij de keus voor deze locaties is meteen gekeken naar de periode tussen 2020 en 2030. De vier locaties moeten ook de groei in deze tien jaar kunnen opvangen. We gaan voor woningbouw eerst de ruimte in Kloosterveen volledig benutten, in de vorm van Kloosterveen III Zuid en West. Deze ruimte zal echter onvoldoende zijn om in de woningbouwbehoefte tot 2030 te voorzien. Daarom wil het college ook Messchenveld II in de toekomst als locatie voor woningbouw benutten.

PDFKorte termijnvisie stadsrandzone Assen (PDF - 3.27MB)

PDFLange termijnvisie stadsrandzone Assen (PDF - 384kB)

PDFPlanMER stadsrandzone Assen ( PDF - 4.27MB)