Herstelwerkzaamheden Port Natalweg 

De Port Natalweg is bij de werkzaamheden van de FlorijnAs tijdelijk gebruikt als omleidingsroute.  Daarvoor zijn destijds een aantal aanpassingen aan de weg gedaan, waaronder het verwijderen van verkeersdrempels en het aanleggen van grasbetontegels langs de weg. In overleg met bewoners hebben we een plan opgesteld om de weg weer te herstellen. Deze werkzaamheden starten eind augustus. De laatste versie van het ontwerpplan kunt u hieronder downloaden of lees de omschrijving van de werkzaamheden op deze pagina.

De werkzaamheden

De volgende herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd:

  • De kuilen en verzakkingen in de straat, die zijn ontstaan tijdens de omleidingsroute van de FlorijnAs, worden hersteld.
  • Er worden nieuwe stenen aangelegd in de straat met een verbeterde fundering. De huidige straatklinkers zijn aan het einde van de levensduur en vertonen schade.     
  • De grasbetontegels die langs de weg liggen, worden verwijderd zodat de weg smaller oogt.
  • Er komen twee ombuigingen in de weg die de snelheid van het verkeer omlaag brengen. Dit gebeurt op de kruising Port Natalweg / Gouveneur Hofstedelaan en de kruising Port Natalweg / Vogelkerslaan. 
  • Ter hoogte van de Kastanjelaan wordt de bestrating iets verlaagd, waardoor het regenwater straks beter via de straat kan weglopen naar de sloot en de Bosbeek. 
  • Onder het fietspad ter hoogte van de Gouverneurs Hofsteden worden twee stalen buizen geplaats. Het overtollige regenwater stroom via twee opvangbakken door de stalen buizen naar de sloot aan de overkant. 
  • De voetpaden worden gedeeltelijk opnieuw bestraat, zodat het regenwater ook daar beter weg kan stromen. 
  • De bomen ter hoogte van huisnummers 18 tot en met 32 zijn verwijderd. De bomen verkeerden in een matige conditie. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, zal op deze plek gras worden ingezaaid.