Mijn Stad Assen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. De wet moet ervoor zorgen dat wij als gemeente beter weten wat u als bewoner of ondernemer in de ruimte wil. Een vermindering van regels en procedures, en samen zoeken naar wat we met zijn allen op een bepaalde plek echt willen.

De belangrijkste vraag is: `wat voor stad willen we zijn?’. De eerste stap naar de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Samen met bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en andere overheden werken we de visie uit: waar zijn wij als Assenaren goed in en waar willen we naartoe? Mijn Stad Assen, Jouw Kijk op de Toekomst. Dat is onze omgevingsvisie.

Samen met bewoners, ondernemers en andere partners hebben wij de afgelopen maanden gesproken over de kwaliteiten van Assen, trends en ontwikkelingen en de ambities van de stad voor de komende tien jaar.

Dit is opgeschreven in een PDFstartnotitie omgevingsvisie (3 MB).pdf: een agenda met de belangrijkste thema’s. . In februari heeft de gemeenteraad ja gezegd tegen deze startnotitie. Deze startnotitie werken we uit tot een omgevingsvisie.

De komende periode gaan we werken aan een visie waarin elke Assenaar zich herkent. Dat doen we samen met u! Op deze pagina kunt u meepraten en onze ontwikkelingen volgen. Zo bouwen we samen aan de toekomst van de stad Assen.