Assen Regenboogstad

Assen is Regenboogstad sinds 2015. Een Regenboogstad is een stad in Nederland die actief de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, alsmede van biseksuele, transgender en intersekse (lhbti) personen bevordert. Daarvoor wordt een subsidie ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wij vinden het belangrijk dat Assen een stad is waar iedereen zicht thuis en veilig voelt.

Samenwerking

We werken samen met de inwoners van Assen en vertegenwoordigers van de lokale (regenboog-)organisaties om invulling te geven aan het emancipatiebeleid;

Stichting ARA

De  http://www.stichtingara.nl is opgericht in mei 2019 en heeft tot doel het bevorderen van sociale en maatschappelijke acceptatie van seksuele diversiteit en genderidentiteit. Zij probeert dit doel te verwezenlijken door het organiseren van sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten waarin de LHBTI-gemeenschap centraal staat.

Calicocat

Calicocat is een jonge organisatie die politiek-maatschappelijke discussies aanjaagt en voert, met als doel te komen tot duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen, gericht op mens, planeet en welzijn. Calicocat lanceert in de Regenboogweek 2021 een podcastserie voor en door LHBTI jongeren in Assen.

COC Groningen en Drenthe

Het COC Groningen en Drenthe is volop actief om de positie van homoseksuele, lesbische, bi-seksuele en transgender personen te verbeteren. Het COC maakt zich sterk voor de emancipatie en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap in de beide provincies. 

Roze 50+

De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.
Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden. 

Daarnaast zijn politie, Vaart Welzijn, CMO Stamm/Meldpunt Discriminatie Drenthe en betrokken inwoners betrokken bij het opstellen van de beleidsdoelstellingen en het uitvoeren van de activiteiten.

Podcast met regenboogverhalen

Calicocat lanceert in de Regenboogweek 2021 een podcastserie voor en door LHBTI jongeren in Assen. Klik op de link en luister de diverse verhalen in de podcastserie voor en door LHBTI jongeren in Assen