Rekenkamercommissie publiceert onderzoeksrapport ‘Jong in Assen’

11 november 2022
Voorpagina
Het koopmansplein met een oliebollenkraam, duiven en borden met daarop regenboogstad Assen.

Het vinden van een goede aansluiting tussen het gemeentelijke beleid en bijbehorende activiteiten voor jongeren met de wensen van de jongeren vormt een complex vraagstuk, zo blijkt uit het onderzoek. Jongeren in Assen willen graag een levendige binnenstad met uitgaans- en ontmoetingsgelegenheden en missen in het huidige aanbod aan voorzieningen en activiteiten de aansluiting met eigentijdse interesses.

De onafhankelijke Rekenkamercommissie van de gemeente Assen wilde met dit onderzoek inzicht krijgen in de behoefte van jongeren om daarna te kijken of het beleid van de gemeente daarbij aansluit. Maar liefst 583 jongeren uit verschillende leeftijdscategorieën en woonachtig in verschillende wijken en dorpen hebben meegedaan aan het onderzoek dat werd uitgevoerd door SenseGuide.

De meeste jongeren in Assen zijn tevreden met hun leven en geven aan zich prima in hun vrije tijd te kunnen vermaken. Een groot deel van de jongeren dat aan het onderzoek heeft meegewerkt vindt dat er voldoende aanbod is aan sport-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen. Tegelijk maken ze daarbij wel de kanttekening dat het verdere aanbod aan voorzieningen en activiteiten de aansluiting met de eigentijdse interesses van jongeren mist. Wat jongeren bovenal wensen is een levendige binnenstad met uitgaans- en ontmoetingsgelegenheden. Daarbij speelt niet alleen de gemeente een rol.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij het opstellen van het integraal jeugdbeleid dat vorig jaar door het college van B&W werd aangekondigd in de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie hoopt dat de resultaten van en de aanbevelingen bij dit onderzoek daarin een plek zullen krijgen.

Het rapport wordt binnenkort gepresenteerd en besproken in de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op gemeenteraad.assen.nl.