Rioolverstopping

Een verstopt riool is een vervelend probleem. De vraag is: Hoe kan dit probleem opgelost worden?

  • Bent u huurder, dan kunt u het best eerst contact opnemen met de verhuurder om na te gaan of de verhuurder verdere actie onderneemt of dat u dit zelf moet doen.
  • Bent u eigenaar dan moet u zelf actie ondernemen.

De eerste stap is: vaststellen of de verstopping op uw eigen perceel zit of in gemeentegrond. Hiervoor moet u zelf de afvoerleiding nabij de perceelgrens opgraven.

Vaak zit er op uw eigen terrein, binnen een meter  van de perceelgrens, een erfscheidingsputje of een ontstoppingsstuk. Als dit bij de gemeente bekend is kunt u via de volgende link een kaartje met de plaats van de rioolaansluiting vinden:

Is hier geen kaartje beschikbaar dan kunt u bij de gemeente vragen of aan de hand van de gegevens van het hoofdriool een indicatie gegeven kan worden van de plaats van de aansluitleiding. Eventueel kunt u ook onder de vloer kijken waar de riolering de woning verlaat en de leiding verder volgen tot aan de perceelgrens.

Wanneer de plaats van de rioolaansluiting (het erfscheidingsputje) nabij de perceelgrens bekend is, moet u deze zelf opgraven of laten opgraven en het putje openen.

Is er geen putje of ontstoppingsstuk aanwezig dan moet u de leiding ter plaatse openmaken.

De volgende stap is: vaststellen of er water staat in het putje/de leiding nabij de perceelgrens of dat het putje/de leiding nagenoeg droog is.

Geen water in putje/leiding

Is het putje/de leiding (nagenoeg) droog en u heeft afvoerproblemen, dan betekent dat de verstopping ergens op uw eigen terrein zit. U moet dit dan zelf verder oplossen. U kunt eventueel een gespecialiseerd bedrijf hiervoor inschakelen. De kosten hiervan zijn altijd volledig voor uw eigen rekening. Deze situatie is het meest waarschijnlijk.

Putje/leiding staat vol

Heeft u afvoerproblemen en het putje/de leiding ter hoogte van de perceelgrens staat vol, dan betekent dat het probleem in het gemeentelijke deel van de riolering zit. Deze situatie is minder waarschijnlijk. In dat geval moet u altijd contact opnemen met het team Infrabeheer via het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente. Dit kan via de mail: meldpunt@assen.nl  of telefonisch: 14-0592.

Medewerkers van het team Infrabeheer komen dan zo snel mogelijk langs en zij controleren dan ook de afvoer. Indien de afvoer richting hoofdriool niet functioneert, doen zij nader onderzoek en verhelpen zij de oorzaak van de verstopping.

De kosten die u zelf maakt voor het opgraven van de aansluiting op uw eigen terrein zijn altijd voor uw eigen rekening. Hieronder valt ook het verwijderen en later weer terugbrengen van verhardingen of beplantingen. De kosten voor het zelf inschakelen van een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf zijn in principe ook altijd voor uw eigen rekening.

Slechts in een enkel geval betaalt de gemeente de kosten van het bedrijf dat u heeft ingeschakeld. Dit gebeurt alleen als bij verhelpen van de problemen in gemeentegrond door de medewerkers van de gemeente één van de volgende zaken wordt vastgesteld:

  • de leiding op gemeentegrond was dichtgegroeid met boomwortels; of
  • de leiding was op gemeentegrond zodanig beschadigd, dat geen goede afvoer meer mogelijk was.

In dat geval spreekt een medewerker van het team infrabeheer verder met u af hoe de gemaakte kosten van het ontstoppingsbedrijf met u worden verrekend.

Ingeval na enkel het doorspuiten van de aansluiting (tot in het gemeentelijke gedeelte) de verstopping is opgelost zijn de kosten van het ontstoppingsbedrijf volledig voor uw eigen rekening. Dit betreft dan meestal een doorgeschoten prop afkomstig uit uw eigen afvoer.

Voorkom onnodige kosten en overlast door verstoppingen!

Gooi geen schoonmaakdoekjes, olie, vet, etensresten, verpakkingen, condooms, maandverband, tampons, bouwafval, kattenkorrels, kaarsvet, chemisch afval, verf, enzovoort in het riool.

Bakolie en vet kunt kwijt in de gele containers bij diverse inleverpunten. Chemisch afval hoort in de chemobox en overig afval in de grijze container en dus niet in het riool.

Het is niet altijd te voorkomen dat rioolleidingen op de lange duur toch een keer gereinigd moeten worden, omdat zeep en vetresten op termijn aankoeken aan de buiswand. De ligging van de leiding (de helling en het aantal bochten in de leiding) is daarbij ook van grote invloed op het ontstaan van verstoppingen. Maar, wanneer u het riool alleen gebruikt waarvoor dat bedoeld is, zult u minder snel last krijgen van problemen.

Nog een belangrijke tip vóór u uw putje of aansluitleiding gaat opgraven!

Houdt bij het graven in de grond rekening met de ligging van kabels en leidingen. Deze liggen vaak op dezelfde diepte of soms zelfs minder diep dan de rioolaansluiting. Wanneer u met een graafmachine graaft bent u zelfs wettelijk verplicht dit te melden via het Kadaster. Dit geldt niet voor handmatig graven. Maar let ook dan goed op in het belang van: ten eerste uw eigen veiligheid, ter voorkoming van ongemak en ook schadeclaims van leidingbeheerders.

Via de site van de Stichting Rioned veel meer informatie vinden over riolering en water in Nederland. Onder andere over hoe het riool werkt, rioleringsproblemen (zoals ook bubbels en stank) en oplossingen daarvoor, verschillen in water, waterrekeningen, etc.