Samenwerkingsproject Mijn Buurt Assen voor onbepaalde tijd verlengd

20 oktober 2023
Voorpagina

De samenwerking tussen gemeente Assen, woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Vaart Welzijn bestaat alweer tien jaar. Samen vormen zij Mijn Buurt Assen. Op 19 oktober werd deze samenwerking voor onbepaalde tijd vastgelegd in ’t Markehuus in Peelo.

“Na 10 jaar samenwerken in Mijn Buurt Assen weten we wat we aan elkaar hebben. Dan kunnen we iedere drie jaar een overeenkomst verlengen, we kunnen ook tekenen zonder einddatum, als een soort huwelijk” zei wethouder Jan Broekema bij de bijeenkomst waarin de overeenkomst van Mijn Buurt Assen werd verlengd. Voor onbepaalde tijd dus. Dagelijks zet Mijn Buurt Assen zich in voor groene, veilige en gezellige buurten in Assen. Dit doen we door projecten te organiseren, maar vooral door de initiatieven en ideeën van inwoners te stimuleren. “Mijn Buurt Assen is een onmisbare schakel voor de gemeente in de wijk. We hebben goud in handen, andere gemeenten komen bij ons kijken wat we doen en hoe we dat doen. Daar mogen we best trots op zijn.”

Mijn Buurt Assen

Bij Mijn Buurt Assen zijn bijna tachtig mensen betrokken vanuit de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn. Samen stimuleren we de initiatieven en ideeën van inwoners. Via mijnbuurtassen.nl vindt u deze initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een leuk en mooi Assen.