Schouwsloten Kloosterveen

In de wijk Kloosterveen zijn twee waterstelsels. Eén voor huishoudelijk afvalwater en één voor regenwater. Het regenwater wordt deels via open sloten afgevoerd.  Elk jaar wordt er gekeken of de sloten nog goed functioneren. Dit wordt schouwen genoemd. Bekijk ook de folder:

PDFFolder schouwsloten Kloosterveen (pdf-2.3kB)

Hieronder kunt u de meest gestelde vragen en de antwoorden  teruglezen.


Wat is de functie van een schouwsloot?

Een schouwsloot heeft 3 functies:

  • Een zichtbare afvoer en transport van overtollig regenwater. (denk vooral aan water uit de tuin en uit de regenpijp van het dak)
  • Tijdelijke opslag en berging van regenwater in periodes van hevige regenval
  • Ervoor zorgen dat de grondwaterstand in Kloosterveen niet te hoog wordt. Dit noemen we ontwatering

 

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de schouwsloot?

De eigenaar van de grond. In Kloosterveen zijn de schouwsloten aangelegd op particuliere grond.

Wat betekent in schouwbare staat houden?

Dit betekent dat de sloot schoon moet zijn en goed moet functioneren.  Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om de sloot te dempen of objecten in de sloot aan te brengen die zorgen voor vernauwing van het profiel.  Profiel 810 is hierbij het uitgangspunt.  De enige uitzondering hierop is een beschoeiing die voldoet aan profiel 810B. (verder naar beneden staan meer vragen en antwoorden over beschoeiing).

Foto van profiel beschoeingFoto van profiel 810 beschoeiing

 

Wat is een talud?

Een talud is een ander woord voor de helling van de sloot

Mijn sloot staat altijd droog, wat is dan het nut?

Dit is een signaal dat de sloot zijn functies goed kan uitvoeren. Het water kan goed weg via de bodem en de afwatering is in orde.

Mag ik beschoeiing aanbrengen bij mijn sloot?

Ja dat mag. Dit mag echter alleen wanneer u ervoor zorgt dat deze beschoeiing voldoet aan profiel 810B. Wanneer u zich aan dit profiel houdt blijven de functies van de schouwsloot gewaarborgd.

Van wat voor materiaal mag ik de beschoeiing maken?

Dit mag van hardhout, kunststof, staal of beton.  Materialen die oplossen in water zoals geïmpregneerd hout zijn vanwege de gevolgen voor het milieu niet toegestaan.

Hoe kan ik weten waar de kavelgrens ligt?

Bij de aanleg van de sloten zijn er op de kavelgrens piketpaaltjes geplaatst. Normaliter is het hart van de sloot de kavelgrens.

Moet ik voor het plaatsen van een beschoeiing een vergunning aanvragen?

Nee, voor het plaatsen van een beschoeiing hoeft u geen vergunning aan te vragen. U moet dit wel melden bij de gemeente, omdat in de meeste koopcontracten is opgenomen dat de schouwsloten moeten voldoen aan profiel 810. Bij het plaatsen van een beschoeiing wordt hiermee afgeweken van de voorwaarden.

Er staat water in mijn kruipruimte, hoe kan dit?

Een oorzaak hiervan kan zijn dat de ontwatering van uw perceel niet goed is. Dit kunt u oplossen door zelf drains te leggen op uw perceel en deze af te laten wateren naar de schouwsloot

Het waterschap deed de schouw altijd. Waarom doet de gemeente dit nu?

In 2014 heeft het Waterschap besloten om de controle van de schouwsloten in Kloosterveen over te dragen aan de gemeente Assen. Dit betekent dat de gemeente ook de jaarlijkse schouw uitvoert.

Wanneer wordt er weer geschouwd?

De volgende schouw vindt plaats in het najaar 2016.

Er is een voorbereidingsbesluit genomen voor de Schouwsloten. Wat houdt dat in?

Om de afwaterfunctie van de particuliere schouwsloten in Kloosterveen beter te beschermen heeft de gemeenteraad op 8 september 2016 een voorbereidingsbesluit genomen.  Dit voorbereidingsbesluit beschermt de sloten tegen strijdige situaties, zoals obstakels die de waterafvoer belemmeren. Eind 2016 wordt  een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de schouwsloten.  Betrokken bewoners van Kloosterveen ontvangen hierover nog verdere informatie. De publicatie van het voorbereidingsbesluit vindt u in de Berichten van de Brink van 21 september.