Seniorenmakelaar heeft succes – advies voor oudere Assenaar bij woonvragen

04 april 2024
Voorpagina

De seniorenmakelaar blijkt een groot succes. Deze samenwerking tussen ons en woningcorporatie Actium krijgt - na een pilot van 2 jaar - een vervolg. De seniorenmakelaar voert vooral gesprekken met oudere Assenaren. Dat vergroot de bewustwording over het ouder worden en de gevolgen voor het wonen. De gesprekken met de seniorenmakelaar helpen ouderen keuzes te maken. Kan en wil ik zo lang mogelijk zelfstandig wonen in mijn huidige woning? Of is het beter om op tijd te verhuizen naar een woning die geschikter is om veilig ouder te worden? 

Voorbereiden op ouder worden

Wethouder Jan Broekema: “We zijn blij dat de pilot een succes is geworden en we de seniorenmakelaar nu blijvend gaan inzetten in Assen. Voor de ouderen met een huurwoning in Assen, maar ook voor de senioren met een koopwoning. De seniorenmakelaar helpt ouderen vooruit te kijken en stappen te nemen. Zo kunnen ze zich voorbereiden op het ouder worden en op tijd hun huis aanpassen voor de toekomst of verhuizen, als dat een betere oplossing is. Een goede woning geeft mensen toekomst. We weten ook dat ouderen met een passende woning minder ongelukken in huis krijgen. Daarnaast is er nog een prettig effect: bij verhuizing komt vaak een eengezinswoning vrij. Jonge gezinnen, die het moeilijk hebben op de woningmarkt, krijgen extra kans om een woning te huren of te kopen.”

In gesprek met ouderen

Melanie Maatman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium is trots op de resultaten: “De inzet van een seniorenmakelaar werkt. Hennie Arends, onze seniorenmakelaar, is van grote betekenis voor veel mensen die niet goed weten wat te doen op het gebied van wonen als je ouder wordt. Ze heeft tot aan eind 2023 al ruim 470 keukentafelgesprekken gevoerd met ouderen. Vanuit deze gesprekken zijn er ongeveer 80 verhuizingen naar een andere passende woning gemaakt. Andere ouderen hebben bijvoorbeeld ervoor gekozen hun woning aan te passen, waardoor ze langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Ook zijn er mensen die eerst aan informatie genoeg hebben.”

Over de seniorenmakelaar

Het is nodig dat ouderen op tijd nadenken over hun woonwensen nu en in de toekomst. De seniorenmakelaar denkt bijvoorbeeld mee over veranderende woonlasten bij een verhuizing, kent het aanbod van seniorenwoningen in Assen en weet welke kleine aanpassingen er gedaan kunnen worden in de huidige woning om het veiliger te maken. De seniorenmakelaar versterkt de bewustwording en helpt ouderen zelf keuzes te maken in hun woonwensen en woonbehoeftes. De pilot begon in 2022 met een vergoeding van het preventiefonds. Dit fonds ondersteunt tijdelijk nieuwe initiatieven. Nu we weten dat het goed gaat, hebben we samen met woningcorporatie Actium geld gereserveerd voor het werk van de seniorenmakelaar.

In gesprek met de seniorenmakelaar

U kunt een vrijblijvend gesprek aanvragen door een mail te sturen naar seniorenmakelaar@actiumwonen.nl of door te bellen met de afdeling Woondiensten van Actium via 0592 – 400 100. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op de website van Actiumexterne-link-icoon.