Speelveld Schoolstraat

In 2012 is op initiatief van scholen en in samenspraak met bewoners een speelveld met voetbalkooi aangelegd aan de Schoolstraat. Later zijn hier woningen omheen gebouwd. Het afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat de bestemming van het speelveld aan de Schoolstraat niet klopt. Dit kwam naar voren, nadat we een aantal meldingen over geluidsoverlast binnen hadden gekregen. De gemeente heeft daarom het hekwerk rondom het speelveld verwijderd. Samen met omwonenden, gebruikers van het speelveld en de scholen gaan we nadenken over een nieuwe invulling van het veld.

Wat gaat er gebeuren?

Samen met bewoners en scholen gaan we aan de slag met ideeën voor een nieuwe invulling van het speelveld aan de Schoolstraat. Daarvoor is de werkgroep ‘Speelveld Schoolstraat’ opgericht.

Na de zomervakantie zijn de eerste gesprekken met deze werkgroep geweest. Op basis van de wensen van de werkgroep is er een eerste schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe invulling van het speelveld. De volgende stap is dat de gemeente gaat kijken of dit ontwerp ook toe te passen is. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of het verkeersveilig is, passend is vanuit stedenbouwkundig perspectief en hoe we kunnen geven aan de wens voor een groene afscheiding om het veld.

Begin 2023 is er een overleg met de werkgroep én collega's van de gemeente om dit met elkaar uit te wisselen en tot een gezamenlijk schetsontwerp te komen. Daarna worden ook alle andere gebruikers en omwonenden opnieuw uitgenodigd om mee te denken.

Planning

  • September 2022: Tweede overleg Werkgroep
  • September - december 2022: Ontwerpfase nieuwe inrichting speelveld
  • Januari - maart 2023: Verder uitwerken ontwerp

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan gerust contact op met de wijkcoördinator, Allart van der Haar, via info@assen.nl.