Sport en cultuur voor iedereen

13 april 2023
Voorpagina

Een abonnement voor de sportschool, een lidmaatschap van de voetbalclub, lid worden van het zangkoor of kosteloos naar de bioscoop. Dat kan vanaf 1 mei in Assen voor inwoners met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Voor kinderen was er al het Jeugdfonds. Nu kunnen ook volwassen inwoners een vergoeding aanvragen voor het totale aanbod van sport en cultuur in Assen.

Deze regeling is een vervolg op de proef met sport- en cultuurvouchers van vorig jaar. Na evaluatie van die regeling zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kunt u van een breder aanbod aan sport en cultuur gebruik maken. Voor de vergoeding van contributie of abonnementsgeld en de vergoeding van bioscoop-, theater- of museumkaartjes kunt u contact opnemen met de buurtteams van Vaart Welzijn in de wijken. Zij dienen een aanvraag in bij het landelijke Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Na deze aanmelding neemt het fonds contact met u op en handelt de aanvraag verder af.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u alle mogelijkheden op een rij.