Steun voor cultuursector bij hoge energieprijzen

09 december 2022
Voorpagina
De voorkant van het gebouw van De nieuwe Kolk

Culturele organisaties in Assen krijgen dezelfde steun als sportverenigingen en maatschappelijke organisaties om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende energieprijzen. Het college is in de afgelopen weken tot de conclusie gekomen dat een steunmaatregel voor de cultuursector logischer lijkt dan compensatie achteraf via subsidie. Het college wil voorkomen dat het cultuuraanbod en de toegankelijkheid daarvan in Assen onder druk komt te staan. Daarom vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met een dekkingsplan om de eerder aangekondigde huurindexatie en compensatie voor stijgende energiekosten bij te stellen.

In het huidige maatregelenpakket werd de culturele sector de mogelijkheid geboden om achteraf subsidie te krijgen voor extra kosten, zoals huurverhoging. Inmiddels is een wat duidelijker beeld van de effecten van de inflatie en de hoge energieprijzen op de culturele sector. Daarom heeft het college besloten om voor culturele organisaties dezelfde maatregelen te nemen als voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Vergoeding hogere energielasten

Dat betekent dat we ook voor culturele organisaties een beperkte huurverhoging van 5% toepassen. Daarnaast krijgen culturele organisaties dezelfde vergoeding voor gestegen energielasten. Dat houdt in dat ze een vergoeding krijgen voor hogere energielasten. Voor organisaties met een eigen energiecontract of organisaties die niet bij ons huren, geldt dat de vergoeding wordt berekend vanaf het plafond dat door het Rijk wordt vergoed en eventuele andere compensatiemaatregelen vanuit het Rijk of andere overheden.

Grootste zorgen

Sportverenigingen in Assen hebben in reactie op de steun aangegeven dat de grootste zorgen zijn weggenomen. Het college gaat ervan uit dat deze gelijkstelling ook de culturele sector ontlast. De extra kosten zijn ongeveer drie ton. Voor de financiering daarvan heeft het college een dekkingsvoorstel aan de raad gestuurd. Dat zal op 22 december worden besproken.