Stimuleringsregeling binnenstad

Ben jij ondernemer of eigenaar van een pand in de binnenstad en overweeg je om het pand op te knappen, te verplaatsen naar het kernwinkelgebied of de functie te veranderen? Check dan of je in aanmerking komt voor een subsidie uit de Stimuleringsregeling Binnenstad.

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers of pandeigenaren waarvan de onderneming is gelegen in de binnenstad

Om welke subsidies gaat het?

Er zijn vier subsidiemogelijkheden:

 1. Verplaatsingssubsidie 
 2. Planontwikkelingssubsidie 
 3. Transformatiesubsidie
 4. Gevelverbeteringssubsidie

Aanvragen subsidie

 1. Verplaatsingssubsidie
  Vul het aanvraagformulier volledig in. Voeg een verhuisplan toe dat tenminste bestaat uit een NEN2580 meetrapport waaruit het winkeloppervlakte blijkt
   
 2. Planontwikkelingssubsidie
  Vul het aanvraagformulier volledig in. Voeg een offerte – inclusief een beknopt plan van aanpak – toe
   
 3. Transformatiesubsidie
  Vul het aanvraagformulier volledig in. Voeg een transformatieplan toe, dat tenminste bestaat uit een voorlopig ontwerp en een gedetailleerde investeringsraming.
   
 4. Gevelverbeteringssubsidie
  Vul het aanvraagformulier volledig in. Voeg een gevelverbeteringsplan toe, dat tenminste bestaat uit een voorlopig ontwerp en een gedetailleerde investeringsraming.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Verzendadres

Stuur het ingevulde aanvraagformulier voorzien van de benodigde bijlage(n) naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email:
subsidies@assen.nl

Vragen

Neem bij vragen over de subsidie contact op met Radboud Reuvekamp, via tel 14 0592

Volledige stimuleringsregeling

Lees de volledige tekst van de stimuleringsregeling.